1ºer Boletín de Resultado

10ºmo Boletín de Resultados

2ºdo Boletín de Resultados

11ºvo Boletín de Resultados

3ºer Boletín de Resultados

12ºvo Boletín de Resultados

4ºto Boletín de Resultados

14ºvo Boletín de Resultados

5ºto Boletín de Resultados

15ºvo Boletín de Resultados

6ºto Boletín de Resultados

16ºvo Boletín de Resultados

7ºmo Boletín de Resultados

17ºvo Boletín de Resultados

8ºvo Boletín de Resultados

18ºvo Boletín de Resultados

9ºno Boletín de Resultados

19ºvo Boletín de Resultados